fbpx

Huisregels

  • Onze gasten dienen op vrijdag tenminste 21 jaar te zijn en op zaterdag tenminste 18 jaar en dienen zich te allen tijde te kunnen legitimeren.
  • Kiki Club Leiden heeft te allen tijde recht om entrée te weigeren, met of zonder toegangsbewijs. 
  • Bij aankoop van een toegangsbewijs verklaart men kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de voorwaarden en huisregels zoals deze gelden in Kiki Club Leiden.
  • Bij toegang worden de bezoekers gefouilleerd. Bij weigering kan toegang tot de club worden ontzegd.
  • Wanneer u dranken besteld, dienen deze direct te worden afgerekend. Een rekening openen is niet mogelijk.
  • U bent verplicht uw jas weg te leggen in een kluisje.
  • Kiki Club is niet aansprakelijk voor schade, verlies en/of diefstal van je jas en daarin bevindende voorwerpen.
  • Bij het dragen van nek/schoudertasjes, sportkleding, (Gucci, Burberry etc) caps, mutsen en kleding van een club, kan toegang worden geweigerd.
  • Het is niet toegestaan bestelde producten naar buiten te nemen of eigen consumptie mee naar binnen te nemen.
  • Gewelddadig gedrag, discriminatie en ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd.
  • Het gebruiken en/of in het bezit hebben van een wapen is ten strengste verboden.
  • Het nuttigen, verbruiken, verhandelen en/of in het bezit zijn van harddrugs is ten strengste verboden en zal worden overgedragen aan de politie.
  • Roken is nergens in de club toegestaan.
  • Kiki Club is gerechtigd om de bezoekers op beelddragers te doen vastleggen en dit beeldmateriaal te verveelvoudigen en openbaar te maken. Hieronder wordt tevens verstaan de cameraregistratie in het kader van de handhaving van de openbare orde en veiligheid in en rondom Kiki Club Leiden.
  • Het is niet toegestaan zonder toestemming beeld- of geluidsopnames te maken met professionele apparatuur.
  • Het is niet toegestaan zonder toestemming beeld en/of geluidsopnames te publiceren.
  • Door de club te betreden wordt automatisch ingestemd met beeldregistratie en gebruik van deze beelden door Kiki Club en haar media partners.