Huisregels

 • Onze gasten dienen tenminste 18 jaar te zijn en dienen zich te allen tijde te kunnen legitimeren met een fysiek identificatiebewijs.
 • Kiki Club Leiden heeft te allen tijde recht om entree te weigeren, met of zonder toegangsbewijs. 
 • Bij aankoop van een toegangsbewijs verklaart men kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de voorwaarden en huisregels zoals deze gelden in Kiki Club Leiden.
 • Bij toegang worden de bezoekers gefouilleerd. Toegang tot de club kan worden ontzegd door personeel van Kiki. Ingenomen goederen worden niet geretourneerd.
 • De deuren sluiten op donderdag, vrijdag en zaterdag om 02.00u, op de overige dagen om 01:00u. Ook roken is na dit tijdstip niet meer toegestaan. Dit is bepaald vanuit de gemeente.
 • Bij binnenkomst ontvangt iedere bezoeker een beker munt. Bij jouw eerste bestelling krijg je voor deze munt een beker. Wanneer je geen beker of munt inlevert bij de bar betaal je per beker €2,00. Op jouw beker zit geen statiegeld, dus je kunt hiervoor geen geld terugkrijgen.
 • Wanneer u dranken besteld, dienen deze direct te worden afgerekend. Een rekening openen is niet mogelijk.
 • U bent verplicht uw jas weg te leggen in een kluisje. Kiki Club Leiden is niet aansprakelijk voor schade, verlies en/of diefstal van je jas en daarin bevindende voorwerpen. Houdt de pincode van de kluis voor jezelf.
 • Bij het dragen van nek/schouder tasjes, sportkleding, (Gucci, Burberry etc) caps, mutsen en kleding van een club kan toegang worden geweigerd.
 • Het is niet toegestaan bestelde producten naar buiten te nemen of eigen consumptie mee naar binnen te nemen. Vloeistoffen van 100 ml of meer, mogen niet mee naar binnen. Licht ontvlambare producten zoals oa. deodorant en haarspray zijn tevens niet toegestaan. 
 • Gewelddadig gedrag, discriminatie en ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd.
 • Het gebruiken en/of in het bezit hebben van een wapen is ten strengste verboden en zal worden overgedragen aan de politie.
 • Het nuttigen, verbruiken, verhandelen en/of in het bezit zijn van harddrugs is ten strengste verboden en zal worden overgedragen aan de politie.
 • Roken en vapen is nergens in de club toegestaan. 
 • Kiki Club Leiden is gerechtigd om de bezoekers op beelddragers te doen vastleggen en dit beeldmateriaal te verveelvoudigen en openbaar te maken. Hieronder wordt tevens verstaan de cameraregistratie in het kader van de handhaving van de openbare orde en veiligheid in en rondom Kiki Club Leiden.
 • Het is niet toegestaan zonder toestemming beeld- of geluidsopnames te maken met professionele apparatuur.
 • Door de club te betreden wordt automatisch ingestemd met beeldregistratie en gebruik van deze beelden door Kiki Club Leiden en haar media partners.

 

We bieden een inclusieve, gastvrije, gezellig en veilig omgeving aan waar respect verplicht is. Discriminatie, intimidatie, geweld of enige vorm van ongepast gedrag wordt niet getolereerd en zal leiden tot een toegangsverbod.